Ceny robocizny podczas ocieplaniu poddaszy mogą być różne. Wpływa na to kilka czynników. Nie dajcie się zwieść niskim cenom podanym w ciemno! Do dokładnej kalkulacji potrzeba kilku czynników. Jakich? Oto kilka z nich!

bausil
bausil

Przed rozpoczęciem ocieplania połaci dachowych, niezbędne jest sprawdzenie stanu stropu (występowanie pleśni, grzybów, owadów czy porażeń drewna), stanu technicznego konstrukcji dachu wskazujących na ich uszkodzenie lub niewłaściwe funkcjonowanie w tym szczelności pokrycia dachowego, nośności elementów konstrukcyjnych połaci dachowych oraz przewidzieć czy przeprowadzono już wszystkie niezbędne instalacje mogące ingerować w połać dachową. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia muszą być usunięte przed przystąpieniem do ocieplania. Podobnie wszystkie instalacje winny być zrealizowane przed dociepleniem, chyba że planuje się ich realizację wraz z ocieplaniem poddasza.


Ocieplenia poddasza bez efektu wilgoci!

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem który należy brać pod uwagę przy planowaniu i realizacji ocieplenia poddasza jest właściwa wentylacja nad termoizolacją. Rozwiązania są różne i zależne od zastosowanego pokrycia dachowego, lecz co do zasady sprowadzają się do zapewnienia cyrkulacji powietrza w pokryciu dachowym.

W zależności od zastosowanego materiału ociepleniowego, konieczne jest przyjęcie odpowiedniej technologii robót. Inne będzie postępowanie w przypadku docieplania wełna mineralną (konieczność zastosowania mocowań profili) a inne np. w przypadku docieplenia pianą otwartokomórkową.

W każdym przypadku konieczne jest jednak zapewnienia właściwej paraizolacji, czyli zabezpieczenie docieplenia przed dostępem wilgoci z zewnątrz z jednoczesną możliwością odprowadzenia wilgoci jaka może powstać w warstwie ociepleniowej . W tym celu konieczne jest ułożenie folii paraprzepuszczalnej. Dużą dbałość należy zachować zwłaszcza przy montażu foli, unikając jej uszkodzenia i zabezpieczając ew uszkodzenia.

W zależności od zastosowanego docieplenia właściwie należy dobrać pokrycie zewnętrzne docieplenia. Najczęściej stosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe. Zapewniają zarówno łatwość jaki i wygodę stosowania. Są także dobrym materiałem wyjściowym do dalszej dekoracji wnętrza, czy to malowania czy pokrycia płytkami ceramicznymi, czy innych.