Produkcja specjalistycznej chemii budowlanej wykorzystywanej do wykonywania elewacji i remontów.